Lodě ve vodě

na Slezské Hartě www.lodevevode.cz
půjčovna lodí Nová Pláň a Leskovec